Jac van Gool B.V. Hilvarenbeek

Jac van Gool B.V. Hilvarenbeek

T: 013-5051214

  • Jac van gool B.V. klauwverzorging

Klauwverzorging

Digitale dermatitis

Digitale Dermatitis of Ziekte van Mortellaro is de belangrijkste besmettelijke klauwaandoening bij melkkoeien in West Europa. Mortellaro leidt tot bedrijfseconomische schade (o.a. verminderde melkproductie), aantasting van dierenwelzijn, maar ook tot ernstige verstoring van de normale dagelijkse werkzaamheden van de melkveehouder (koeien moeten gesepareerd en individueel behandeld worden). Daarnaast is veelvuldig een relatie met stinkpoot aangetoond. Het is daarbij nog niet duidelijk of de aanwezigheid van Mortellaro aanleiding geeft voor meer stinkpoot of andersom. Ter voorkoming van deze problemen wordt op een groot deel van de melkveebedrijven gebruik gemaakt van voetbaden. Van het meest gebruikte voetbadproduct, formaline, is echter bekend dat het schadelijke effecten heeft op de gezondheid van de gebruikers / melkers en de omgeving. Nieuwe producten, samengesteld op basis van moderne desinfectantia en zonder, of met veel lagere, concentraties aan zware metalen, zijn ontwikkeld. Eén daarvan is DigiDerm™. Het veronderstelde effect van DigiDerm™ is gebaseerd op een lage zuurgraad en een potentiërend effect van de desinfectie van het toegevoegde kopersulfaat. DigiDerm™ is een vloeistof op basis van een aantal zuren, die, in combinatie met water en een geringe hoeveelheid kopersulfaat, aan het voetbad wordt toegevoegd. DigiDerm™ is wetenschappelijk getest in Nederland door de Gezondheidsdienst voor Dieren, Wageningen UR en PTC+ (Oenkerk). In dit onderzoek is het effect van DigiDerm™ vergeleken met formaline op Mortellaro. Het resultaat is dat DigiDerm™ drie keer effectiever is dan formaline in het voorkomen van nieuwe gevallen van Mortellaro (zie figuur). Dit resultaat is belangrijk omdat melkveehouders al jaren op zoek zijn naar een goed alternatief voor formaline. DigiDerm™ is de efficiënte oplossing voor klauwaandoeningen zoals Mortellaro en Stinkpoot.

gebruiksaanwijzing

DigiDerm™ wordt gebruikt in een dosering van 2 liter per 100 liter water. Daaraan voegt u nog 2kg kopersulfaat toe. Roer net zolang totdat al het kopersulfaat is opgelost. Het DigiDerm™ ‘3 - 2- 1’ voetbadschema DigiDerm™ wordt gebruikt om bestaande klauwaandoeningen te verminderen en nieuwe klauwaandoeningen te voorkomen. In het begin is intensief gebruik van het voetbad met DigiDerm™ nodig om de klauwaandoeningen snel te verminderen. Ter voorkoming van de klauwaandoeningen is daarna minder intensief gebruik van het voetbad voldoende. Voor een optimaal resultaat wordt het volgende voetbadschema geadviseerd:

  • Week 1-8: Elke week 3 achtereenvolgende dagen, elke dag een verse voetbadoplossing
  • Week 9-12: Elke week 2 achtereenvolgende dagen, elke dag een verse voetbadoplossing
  • Week 13-verder: Elke week 1 verse voetbadoplossing
Dit voetbadschema is een richtlijn, waarvan bij (on)gunstige resultaten kan worden afgeweken. De richtlijn is gebaseerd op de praktijkervaringen sinds 2007 bij melkveehouderijen in verschillende landen met gemiddeld 100 - 150 koeien en een goed voetbad van 200 liter inhoud. Gebruik bij dit schema een voetbad met een lengte van 3 meter.

Voor meer informatie of een prijsopgave over klauwverzorging kunt u Contact met ons op nemen. Bezoek ook de website van DigiDerm

Onze Keurmerken